Praxe 10+

Praxe 10+ let

Mé odborné znalosti v oblasti těhotenství a mateřství jsou podloženy mnohaletou praxí a širokým spektrem certifikací. Mám za sebou nespočet kurzů, které mi poskytly komplexní pohled na celou problematiku cvičení v těhotenství a péči o matku i dítě. Mezi mé certifikace patří například “Výživa dětí”, “Instruktor fitness”, “Cvičení pro těhotné” a “Cvičení po porodu” a mnoho dalších.

Krom tohoto jsem absolvovala vysokoškolské studium v oblasti zdravotnictví s titulem porodní asistentka. Mám pětiletou praxi na oddělení fetální medicíny a lékařské genetiky. Můj odborný background je tedy poměrně rozsáhlý, což mi umožňuje poskytovat skutečně kvalitní holistickou péči a poradenství v tomto rozsáhlém oboru.