Diastáza po porodu

Co je to diastáza?

V první řadě bychom si měli vysvětlit, co vůbec pojem diastáza znamená. Diastáza je lékařská diagnóza a také označení pro rozestup přímých břišních svalů vedoucí od hrudní kosti ke sponě stydké.

Rozestup vs. diastáza

Musíme zde ještě rozlišit rozestup a opravdovou diastázu, jakožto lékařskou diagnózu. Rozestup může být velký od 0,6 do 2 cm. Zatímco za diastázu je považován rozestup větší než 2 cm. Nutno podotknout, že rozdíl mezi rozestupem a diastázou je i v její šířce, hloubce, míře obtíží a funkci. V těhotenství je ovšem rozestup zcela přirozený (fyziologický) jev, a to v důsledku zvyšování nitrobřišního tlaku při růstu plodu v děloze. Do šesti měsíců po porodu by se měl sám zatáhnout. Pokud se tomu tak nestane, bude potřeba problém řešit fyzioterapií.

 

ANATOMIE – PŘÍMÝ sval břišní

Přímý sval břišní (latinsky musculus rectus abdominis) začíná na mečovitém výběžku hrudní kosti, na chrupavkách pátého až sedmého žebra a končí na stydké kosti v pánvi. Po celé jeho délce z obou stran přiléhá na tuhý vazivový pruh, který leží mezi jeho polovinami. Jeho snopce jsou přerušeny obvykle třemi napříč jdoucími pruhy šlachových vložek. Přímý břišní sval je tvořený dvěma částmi: pravou a levou. Mezi sebou jsou spojeny vazivovou blánou, kterou nazýváme linea alba. Jeho hlavním úkolem je ohýbání páteře (tzv. ventrální flexe), změna sklonu pánve, účast na břišním lisu a zároveň je také pomocným výdechovým svalem. Břišní svaly • Svaly, které působí na břicho • Anatomie a funkce (getbodysmart.com)

Jak poznám, že mám diastázu?

 • Lehněte si na záda a pokrčte nohy. Zvedněte ze země hlavu a ramena. Tím zatnete své břišní svaly. Jemně vtiskněte prsty mezi hrany přímého břišního svalu a zjišťujte funkci, šířku a hloubku rozestupu (mezery) po celé délce. Za zjevný rozestup můžete považovat šířku na cca dva prsty. U menšího rozestupu je velká šance, že se postupem času zatáhne sám.
 • Lehněte si na záda a zvedněte natažené nohy nad podložku. Pokud máte rozestup břišních svalů či diastázu, bříško vám vyjede nahoru do stříšky.

Příznaky a potíže spojené s diastázou

 • V situaci, kdy břišní svaly, bránice a svaly pánevního dna nefungují ve vzájemné souhře, dochází k jejich dysbalanci, která se může projevovat v některých částech svalu jako oslabení a dalších zase jako přetížení. Ve výsledku z toho může být vznik bolestí bederní páteře, blokády, bolesti kyčelních kloubů a další problémy svalově-kosterního systému, které postupně vznikají zhoršující se diastázou.
 • Dále se také mohou objevit potíže s trávením a vylučováním, za které může ztráta opory střev a trávicího ústrojí.
 • Ženy také začnou řešit diastázu až z hlediska estetiky, neboť břicho vypadá “vypoulené či vyvalené” a vůbec zde nezáleží na množství podkožního tuku.
 • Může se změnit postavení bránice. V bránici je svěrač mezi žaludkem a jícnem. Pokud bránice nefunguje tak jak má, může pacienta potrápit pálení žáhy a vzniknout reflux.
 • Je zde také riziko vzniku inkontinence, díky nesprávné funkci pánevního dna. K tomu se mohou přidat i problémy s početím.
 • Zvýšené riziko kýly – nutno být v péči lékaře

Jak dopomoci zacelení rozestupu?

 • Základem je cvičení. Je nutné se naučit aktivovat nitrobřišní tlak, začít posilovat pánevní dno a zapojit nejhlubší břišní sval transversus. A to nejen ty vnější ale i vnitřní šikmé břišní svaly tvořící šikmé břišní řetězce. Břicho tedy musíme posilovat po celé jeho délce.
 • Správné držení těla – tím je myšleno jeho vzpřímení, nastavení páteře, pánve, žeber, kyčlí, kotníků.
 • Dýchání – přes dech aktivovat bránici a pánevní dno, čímž činíme žebra pohyblivější, svaly uvolněnější.
 • Uvolnění zatuhlých oblastí – protahování, správná dechová cvičení, válcování.
 • Správné pohybové návyky je třeba přenést do běžného dne, a to i při každodenní rutině jako např. při zvedání a nošení dětí, při sezení, při cvičení, při práci a vstávat a ulehat přes bok.
 • Kontrola váhy – obezita má totiž vliv především při ukládání tuku mezi orgány.
 • Tejpování….

Cvičení

Po porodu, a to i po sekci lze začít nejprve dechovým cvičením.

Zde je tip pro nácvik bráničního dechu: Lehněte si na záda a s nádechem roztáhněte spodní žebra a opřete je do podlahy. Pro kontrolu mějte prsty vloženy pod žebry. S nádechem pošlete bránicí obsah dutiny břišní přímo dolů do pánve – bez zvýšeného úsilí a plynule. Pro další kontrolu mějte prsty položené na tříslech. Dech by měl být pod prsty poznatelný a s nádechem se břicho lehce zvedá.

Pro náročnější cvičení je již třeba být pod dohledem odborníka a konzultovat správné provedení.

Zdroje a použitá literatura