Diastáza v těhotenství

Co pojem diastáza znamená?

Diastáza je lékařská diagnóza a také označení pro rozestup přímých břišních svalů vedoucí od hrudní kosti ke sponě stydké. Musíme také ještě rozlišit rozestup a opravdovou diastázu, jakožto lékařskou diagnózu. Rozestup může být velký od 0,6 do 2 cm. Zatímco za diastázu je považován rozestup větší než 2 cm. Nutno podotknout, že rozdíl mezi rozestupem a diastázou je i v její šířce, hloubce a míře obtíží.

Diastáza v těhotenství

V těhotenství je rozestup zcela přirozený (fyziologický) jev a to v důsledku zvyšování nitrobřišního tlaku při růstu plodu v děloze. Rozestupují se všechny svaly břišní stěny v místě linea alba. Linea alba je vazivo, které spojuje levou a pravou stranu přímého břišního svalu. Následkem zvyšování nitrobřišního tlaku při růstu dělohy se levá a pravá strana rozestoupí a vznikne mezi nimi mezera, zkrze kterou se obsah břišní dutiny vyklenuje ven. Diastázu lze poznat na břiše jako stříšku, která se táhne středem břicha vzhůru. Přesně tento rozestup má za cíl vytvořit prostor v dutině břišní pro rostoucí plod (miminko).  Do šesti měsíců po porodu by se měl sám zatáhnout. Pokud se tomu tak nestane, bude potřeba problém řešit fyzioterapií.

Nejčastější příčiny vzniku diastázy

 • vícečetná těhotenství
 • velký plod
 • obezita
 • oslabená břišní stěna již před otěhotněním
 • vyšší věk
 • přeposilované břišní svaly před otěhotněním
 • minimum fyzické aktivity před otěhotněním

Potíže spojené s diastázou

 • vznik bolestí bederní páteře, blokády, bolesti kyčelních kloubů a další problémy svalově-kosterního systému, které postupně vznikají zhoršující se diastázou
 • potíže s trávením a vylučováním, za které může ztráta opory střev a trávicího ústrojí.
 • změna postavení bránice – v bránici je svěrač mezi žaludkem a jícnem – pokud bránice nefunguje tak jak má, může pacienta potrápit pálení žáhy a vzniknout reflux
 • riziko vzniku inkontinence díky nesprávné funkci pánevního dna
 • problémy s početím
 • zvýšené riziko kýly
 • z hlediska estetiky – břicho vypadá “vypoulené či vyvalené” a vůbec zde nezáleží na množství podkožního tuku

Jak si vyšetřit diastázu?

Lehněte si na záda a pokrčte nohy. Zvedněte ze země hlavu a ramena. Tím zatnete své břišní svaly. Jemně vtiskněte prsty mezi hrany přímého břišního svalu a zjišťujte funkci, šířku a hloubku rozestupu (mezery) po celé délce. Za zjevný rozestup můžete považovat šířku na cca dva prsty. U menšího rozestupu je velká šance, že se postupem času zatáhne sám. Další vyšetřovací technikou je v pozici na zádech zvednutí dolních končetin. Při rozestupu břišních svalů nám vyjede stříška.

Řešení diastázy

V těhotenství můžeme využít šátkování, které nám zajistí větší podporu břicha. Dalším způsobem je tejpování, kdy břicho můžeme podpořit tejpovací páskou. Správné držení těla v těhotenství je důležitým faktorem a velký důraz klademe na vstávání i ulehání přes bok, a to jak v těhotenství i po porodu.

Základem po porodu je cvičení. Je třeba se naučit aktivovat nitrobřišní tlak, začít posilovat pánevní dno a zapojit nejhlubší břišní sval transversus. A to nejen ty vnější ale i vnitřní šikmé břišní svaly tvořící šikmé břišní řetězce. Břicho tedy musíme posilovat po celé jeho délce.

Naopak nevhodné jsou cviky, kde se posiluje způsobem zkrácení svalů. Příkladem těchto cviků mohou být “sklapovačky”, “lehy sedy”, atd. Při těchto cvicích dochází k nadměrnému přetížení přímého břišního svalu. 

 • Dále bychom se měli naučit správného držení těla – tím je myšleno jeho vzpřímení, nastavení páteře, pánve, žeber, kyčlí, kotníků.
 • Dýchání – a to přes dech aktivovat bránici a pánevní dno, čímž činíme žebra pohyblivější, svaly uvolněnější.
 • Uvolnění zatuhlých oblastí – protahování, správná dechová cvičení, válcování.
 • Správné pohybové návyky je třeba přenést do běžného dne, a to i při každodenní rutině jako např. při zvedání a nošení dětí, při sezení, při cvičení, při práci apod.
 • Kontrola váhy – obezita má totiž vliv především při ukládání tuku mezi orgány.

Zdroje